11 กรกฎาคม, 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : นางสาวลดาวัลย์ สกุล : จิตรนิยม  
ชื่อเล่น : แอน
หมู่ 1
คติ : อย่ากลัวที่จะก้าวอย่างช้าๆ แต่จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่

ภูมิลำเนา : 11 หมู่ 14 ตำบล ปากช่อง อำเภอ จอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150